På Gång

Andelsägarna i

Billesholms Arbetares Fastighetsförening U.P.A.

kallas till

Föreningsstämma 3 juni, kl. 18.30

Västervångsvägen 2, Billesholm

Anmälan om deltagande senast den 27 maj till

e-post info@folketsparkbillesholm.se eller

telefon 0765-89 92 75.

 

Välkomna,

Styrelsen