På Gång

Bevara, återuppliva och utveckla mötesplatsen i Billesholms Folkets Park där vi kan skapa en arena för kultur, underhållning men även en plats där kommersiella aktörer kan mötas och företagsevenemang kan stärkas.

Vi vill skapa en ny miljö i den gamla originalparken från 1898, Sveriges näst äldsta park, där vi kan erbjuda moderna lösningar i gammal förpackning.


För att möjliggöra detta är befintlig byggnation i stort behov av renovering, lokalerna och parkmiljön behöver genomgå upprustning.

”En välkomnande entré är ansiktet ut, dessvärre hänger vår knappt ihop”Ett bibehållande av parken möjliggör en plats där människor kan mötas. Kulturen kan bevaras men framför allt utvecklas. Näringslivet får en mötesplats där avståndet till kultur och människa minskar. Samhället i stort gynnas när kultur, integration och personliga möten hålls levande. En attraktiv mötesplats med ett ökat antal besökare.


Skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktörer vara en del av och nyttja Billesholms Folkets Park och därigenom ge föreningen ekonomiska möjligheter att utvecklas och stå på egna ben.