Om Parken


 

Utdrag från skriften En 100-årskrönika av Hasse HP Persson

 

Den 16 januari 1898 utlyste Billesholms Kol och Lerindustriföreningen, numera Avd 47 Svenska grov och Fabriksarbetarförbundet, till ett offentligt möte. Där följande fråga kom upp. För att bland platsens arbetare och med dem liktänkande utröna intresset för anskaffandet av ett Folkets Hus och Park. Vid detta möte beslutades enhälligt ett bildande av en fastighets- förening och ett 70-tal personer tecknade sig då som medlemmar och en interimsstyrelse utsågs. denna fastighetsförening lever kvar än i dag.


Det låg i tiden, att den framryckande arbetarrörelsen ville förfoga över egna lokaler, inte minst för facklig och politiska aktiviteter. De första dansstegen i Parken togs på en enkel "utebana" som efter ett par år fick tak och väggar, alltså grundstommen till den nuvarande serveringsdelen. Intill denna Folkets Hus byggnad anlades strax där- efter ytterligare en öppen dansbana och 1908 stod tillika den då mycket imponerande utescenen, dvs friluftsteatern färdig. Samma år höll den blivande landsfadern Per-Albin Hansson, då endast 19 år gammal, första maj-talet i Parken.


Kronan på verket , i samband med ett utökat markinköp, blev den täckta dansrotundan i sin första utformning färdig och kunde invigas år 1911. Fem år senare, 1916 etablerade ABF ett bibliotek i Parken, en kulturservice som på gick ända fram till 1952.